Hallitus ja toimikunnat


Hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja

Jaana Tuomisto

Varapuheenjohtaja

Paula Pitkänen

Sihteeri

Maikki Haapala

Jäsenet

Jaana Tuomisto

Johanna Häiväoja

Johanna Rytkölä

Paula Pitkänen

Maikki Haapala

Soili Talja

Varajäsenet

Kati Leskinen

Satu Laurel


Näyttelytoimikunta 2021

Puheenjohtaja

Juha Rantanen

Jäsenet

Johanna Rytkölä

Paula Pitkänen

Mauri Villberg

Soili Talja

Varajäsen

Riika Anundi


Residenssitoimikunta 2021

Puheenjohtaja

Jaana Kangas

Jäsenet

Albert Adel

Jan Heinonen

Maikki Haapala

Jouko Korkala

Tea Warinowski (poissa kesä-elokuu)

Raimo Jaatinen

Varajäsenet

Anne Kauppila

SailaPuranen