Hallitus ja toimikunnat


Hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja

Jaana Tuomisto

Varapuheenjohtaja

Paula Pitkänen

Jäsenet

Jaana Tuomisto

Johanna Häiväoja

Satu Laurel

Johanna Rytkölä

Paula Pitkänen

Soili Talja

Varajäsenet

Kati Leskinen


Näyttelytoimikunta 2022

Puheenjohtaja

Juha Rantanen

Jäsenet

Johanna Rytkölä

Paula Pitkänen

Mauri Villberg

Soili Talja

Varajäsen

Riika Anundi


Residenssitoimikunta 2022

Puheenjohtaja

Jaana Kangas

Jäsenet

Albert Adel

Jan Heinonen

Maikki Haapala

Jouko Korkala

Tea Warinowski (poissa kesä-elokuu)

Raimo Jaatinen

Varajäsenet

Anne Kauppila

SailaPuranen